WhatsApp Algemeen

We maken gebruik van WABP volgens de regels die beschreven staan op https://wabp.nl.
WABP staat voor WhatsApp Buurt Preventie.

Wil je toegevoegd worden in de Buurt preventie of Aelserveld Chat groep?
Om te voorkomen dat ongenodigde in de groep komen, neem contact op met de leden en de beheerder voegt je toe.

Doel van de groepen:

  • Buurtpreventie: Directe actie is vereist bij een dergelijk bericht
  • CHAT: minder urgente berichten, waarbij niet direct actie noodzakelijk is
Zie de specifieke pagina's voor meer informatie.